Aktywni obywatele = młodzi spółdzielcy

Rekrutacja

 

Rekrutacja do projektu „Aktywni obywatele = młodzi spółdzielcy” odbędzie się na przełomie września i października 2014 roku.

Projekt zakłada wyłonienie 30 uczniów z 3 szkół na terenie powiatu – po 10 z każdej szkole, następnie przeszkolenie ich w zakresie umiejętności liderskich, przedsiębiorczości i wolontariatu. Uczniowie, którzy przejdą pozytywnie proces rekrutacji, złożą ciekawą aplikacje, wykażą się wysokim poziomem umiejętności interpersonalnych, podpiszą deklaracje oraz dostarczą zgodę rodziców na udział w projekcie, już w październiku pojadą na 7- dniowe szkolenie. Podczas wyjazdu młodzież będzie mieć  zapewnione:  noclegi, wyżywienie,  transport, ubezpieczenie, szkolenia oraz opiekę.

Etap pierwszy rekrutacji to spotkania informacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
Odbędą się po 2 spotkania w każdej szkole. Na spotkaniach zostanie przedstawiona koncepcja projektu oraz prelekcja multimedialna na temat wagi społecznej aktywności młodzieży oraz przedsiębiorczości społecznej.

Etap drugi rekrutacji obejmuje zgłaszanie formularzy aplikacyjnych przez uczniów, w których opiszą swoje pomysły na działalność liderską i poziom motywacji. Formularze aplikacyjne będzie oceniać komisja rekrutacyjna, w skład której wejdzie  koordynator, nauczyciel, dyrektor szkoły, specjalista personalny. Każdy formularz zostanie oceniony poprzez kartę oceny według skali punktowej. Komisja rekrutacyjna wybierze listę osób zakwalifikowanych do rozmów kwalifikacyjnych. W rozmowach kwalifikacyjnych będą badane umiejętności interpersonalne (liderskie).

Z każdej szkoły może zostać zakwalifikowanych do projektu po 10 osób.

Listy osób zakwalifikowanych do projektu zostaną udostępnione w szkołach.

Formularz aplikacji do projektu- z kwestionariuszem oceny (1)