Aktywni obywatele = młodzi spółdzielcy

O Projekcie

 

Na terenie 3 szkół powiatu olkuskiego będzie realizowany projekt pod tytułem „Aktywni obywatele = młodzi spółdzielcy”, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG. Projekt będzie realizować Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”.

Projekt powstał w oparciu o  diagnozę środowiskową młodzieży oraz NGO działających na terenie pow. olkuskiego. Działania w projekcie zostały tak dobrane by przygotować grupę liderów młodzieży do kreowania i prowadzenia samodzielnej działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz swoich rówieśników. Projekt zakłada wyłonienie 30 uczniów w 3 szkołach i przygotowaniu ich do bycia liderem i prowadzenia 3 spółdzielni uczniowskich, które będą trwałym efektem projektu i po jego zakończeniu będą  realizować działania na rzecz społeczności lokalnych. Działania w projekcie opierają się na nauce młodzieży  konstruowania i wdrażania  projektów: ekonomicznego, edukacyjnego, społecznego. Projekt na etapie wdrażania zakłada włączanie młodzieży w niego co stanowi wartość dodaną projektu i pozwala na wsparcie pośrednie dla organizacji pozarządowych oraz szeroką edukację.

Szkoły uczestniczące w projekcie:
- IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

- II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

- Zespół Szkół w Bukownie

 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU

 

Zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży w życiu lokalnej społeczności gmin powiatu olkuskiego, poprzez zaangażowanie  30  młodzieżowych liderów wyłonionych do projektu z 3 szkół w powiecie olkuskim, w inicjowanie przedsięwzięć lokalnych.

 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

Edukacja  30 liderów młodzieżowych poprzez organizację specjalistycznych szkoleń, warsztatów i wizyty studyjnej na Słowcję (przykład wzorcowej aktywności obywatelskiej).

 

Edukacja otoczenia społecznego w zakresie aktywności obywatelskiej (nauczycieli i rodziców).

 

Uruchomienie 3 spółdzielni uczniowskich, które zaplanują i wdrożą po 3 projekty: społeczny, ekonomiczny oraz edukacyjny

 

Utworzenie młodzieżowego portalu internetowego promującego idee aktywności lokalnej, spółdzielczości uczniowskiej oraz organizację powiatowych targów wolontariatu promujących idę ekonomii społecznej

 

Promocja wolontariatu wśród młodzieży