Aktywni obywatele = młodzi spółdzielcy

Biuro projektu
“Aktywni obywatele = młodzi spółdzielcy”

Chechło, ul. Hutnicza 26
32-310 Klucze

tel./fax  32 647 21 05
e-mail: 
szkolenia@opokas.pl
www.ao.stowarzyszenie-klucz.pl

Koordynator projektu: Anita Ozga

Realizator projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego KLUCZ

Kolbark ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze
www.stowarzyszenie-klucz.pl