Aktywni obywatele = młodzi spółdzielcy

W dniu 6 listopad 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Założycielskie Spółdzielni Uczniowskiej działającej przy Zespole Szkół nr 1 w Bukownie. W skład spółdzielni weszło 10 uczniów z klas gastronomicznych. Na zebraniu zatwierdzono Statut spółdzielni oraz wybrano 3 osobowy Zarząd.
Po części formalnej odbyła się dyskusja na temat planów działania Spółdzielni Uczniowskiej w roku 2015.